Historiske fotografier

Fra forhistorien til middelalderen

Fra forhistorien til middelalderen

De første civilisationer brugte astronomi til nøjagtigt at fastlægge de rigtige tidspunkter for såning og høsting af afgrøder og til festlighederne.


Stonehenge
Ægyptiske pyramider
Græsk manuskript
Athens skole
Geocentrisk system
Fra Reum Natura
Machu Picchu
Stone of the Sun
Nazca Lines
Chichen Itza
astrolabier
Heliocentrisk system
Nebra-disk
Avebury Circle
Toledo-borde
Newgrange

De formåede også at bruge astronomi til at orientere sig på lange kommercielle ture eller på ture.

Fotos af astronomi: fra forhistorien til middelalderen